Bytting

Alle varer kjøpt på nettsiden kan, så fremt de er ubrukt, byttes mot andre varer. Merk at varen du ønsker å bytte til kan ikke koste mer enn den varen du vil bytte fra. Husk å oppgi ordrenummer.

Varer kjøpt på nettbutikken kan også byttes i våre forretninger. Ved bytting i butikk må du huske å ta med en utskrift av kvitteringen. 

Merk: Det er kun enkelte varer, bøker og lydbøker som kan byttes i butikk. Ved ønsket bytte må man først forhøre seg med den aktuelle avdelingen. Hver enkelt avdeling må selv avgjøre om de kan ta imot en vare.

Kontaktinfo til alle våre butikker finner du her.